Asktrappa – en slitstark och stabil trappa

Rita enkelt upp din asktrappa och se priset direkt – välkommen till vår Online Designer.

Askträ har genom åren används till bland annat spjut, skidor, stavar och var fram till 1980-talet dominerande i tennisrackets ramar. Det brittiska företaget Morgon Motors har tillverkat bilar sedan 1909. Ett av deras kärnmaterial är ask som de använder vid konstruktion av chassit.

Ask (Fraxinus excelsior) är ett av Sveriges urträd. Idag är det ett av de vanligaste ädla lövträden som tillhör familjen syrénväxter. Dess naturliga förekomst finns upp till Hudiksvall i landskapet Hälsingland. Asken växer i hela Norden, på Åland, i Europa samt i asiatiska delen av Turkiet mellan Svarta havet och kaspiska havet.

Trädet kan bli upp till 30 meter med en omkrets på upp till 7 meter. Asken spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden som helhet, främst för många lavar och mossor. Trädet är värd för över 200 arter i olika organismgrupper. Den trivs bäst i fuktiga och kallrika marker.

Ett specifikt utseende som är lätt att känna igen

Stammen är från början slät och grågrön, men blir med tiden uppsprucken och grå. Grenarna är grova och båglikt uppböjda gör asken lätt att känna igen. Trädet har också matta, svartbruna vinterknoppar, som påminner om hjortklövar, vilket också gör det igenkännbar. Asken har kortast växtsäsong, från juni till september och blommar inte förrän det är omkring 30 år. Askar syns ofta i alléer och betes- och slåttermarker där löven har blivit foder för djuren.

Tidigare har asken varit viktigt inom folkmedicin då trädets innehåll av eterolja har egenskaper som bland annat är slemlösande, hostdämpande och kramplösande. Historiskt sett har den varit en viktigt komponent i olika mediciner. 

Ett askträd på våren som har slagit ut.
En trappa i ask med svart snidat stålräcke.
En trappa i ask med svart snidat stålräcke.

Ask är ett utmärkt material till en trappa

Asken är mycket slitstark, stabil och tung. Den har mycket lite kvist och i vanlig ordning med ljusa träslag, så mörknar den med tiden. Impregnering av träslaget vid utomhusbruk är ett måste för att stå emot röta.

Askträ är känt för sin höga hållbarhet och motståndskraft mot stötar och belastning, vilket gör det till ett populärt material för en mängd olika användningsområden. Det har goda hållfasthetsegenskaper, är lätt att limma och har god spik- och skruvhållfasthet. Historiskt sett har asken varit användbar till trädgårdsverktyg, spjut, skidor, tennisracket och bandyklubbor. Idag använder vi ask till möbler, inredning, golv, trappor och trappräcken. 

Asktrappa tål dagligt slitage

Andra egenskaper som träslaget har är att det är hårt och tåligt. Det gör asken till ett lämpligt material för tillverkning av trappor som ska utstå dagligt slitage. Asktrappor kan stå emot stötar och repor, vikten av tunga möbler och hög trafik utan att tappa sin form. Asken är också ett lämpligt material för trappor på grund av sin elasticitet. Träslaget går att böja utan att spricka eller gå sönder, vilket gör att det går att forma till magnifika trappor. Det gör det också möjligt att skapa trappor med olika form och design för att passa in i olika rum och till olika interiörstilar.

Träslaget har ett mycket vackert mönster

Asken virke, även kallad aske, är ett av de värdefullaste träslagen. Virket är lättbearbetat och rakspräckt, oavsett om du bearbetar det för hand eller i maskin. Asken tillhör de bandporiga träslagen. Vårveden har stora kärl medan sommarveden är finporig. Det ger ett mycket vackert mönster, speciellt hos virke med stående årsringar. Splintveden varierar från gulvit till ljusbrun, ibland även lite lätt rödaktig. 

Asken är inte att betrakta som äkta kärnved, men kan ha en mörkfärgad kärna på äldre träd som kallas olivask. Den falska kärnan blir som en missfärgning och är trädets reaktion på extrem kyla, torka eller svampangrepp. Beror den mörka kärnan på temperaturförändringar påverkas inte vedens egenskaper, medan ett svampangrepp leder till sämre hållfasthet. Veden har även dålig motståndskraft mot insekter. 

Askveden brinner bra eftersom träet torkar snabbt. Idag är det dock ovanligt att den säljer som massved, utan är mer användbar i cellulosaråvara för både sulfit- och sulfatmassa. 

Ask är ett hårt och tåligt träslag och är därför ett lämpligt material för tillverkning av trappor.

I Yggdrasil bodde asagudarna

I den fornnordiska mytologin sågs asken som livets träd så kallad Yggdrasil. Trädet bar upp både gudarnas och människornas värld i sina grenar. Runt trädet fanns världshavet. Trots att uppgifterna om vilket typ av träd Yggdrasil faktiskt var, är det många som utgår från att det var en ask.

I Yggdrasil bodde alla levande varelser. Högst upp i kronan låg Asgård där gudarna som kallades för asar bodde. Några är Tor, Oden, Freja och Idun. Odens korpar Hugin och Munin, flög omkring i livets träd och berättade allt de såg för honom. På en gren i Yggdrasil låg Midgård där människorna bodde, bland annat vikingarna. Barken bildade berg och dalar, daggen bildade sjöar och mossan bildade skogar.

Bortom Midgård och bortom havet, långt ut vid världens ände, låg Utgård där jättarna bodde. Om människorna gav sig för långt ut på havet eller in bland bergen kunde de komma allt för nära Utgård och hamna där. Det var många strider mellan asarna och jättarna. Under jorden, vid rötterna, fanns dödsriket Nifelhem. Där låg draken Nidhögg och knaprade på Yggdrasils rötter.

Många gudar och människorna förintades under Ragnarök som är det mest avgörande elementet i nordisk mytologi. Livets träd Yggdrasil skakade när himlen splittrades och gudarna gick in i den avgörande striden. Oden, Tor och Frej är några av de gudar som dog. När allt var över steg världen på nytt ur havet och åkrarna växte utan att någon hade sått dem. Några gudar och två människor hade överlevt och levde vidare i den nya världen.

Många orter runt om i Svergie är uppkallade efter asagudar eller har en anknytning till den fornordiska mytologin, till exempel Odensvi, Torshälla och Frövi samt arenan Ullevi.

Ullevi arenas läktare i Göteborg.
Ullevi har fått sitt namn från den fornnordiska mytologin. Guden Ull som var spelens och lekens gud fick bli en inspiration till arenans namn. Ullevi betyder ungefär ”Ulls egendom och tempel”. Här kan du läsa mer om arenan.
Ett gammalt askträd på en gammal gård. Svartvit bild.
Ett pampigt träd på en gammal gård.

Vårdträdet hade magiska egenskaper

Förr i tiden var det en självklarhet att plantera ett vårdträd på tomten. Oftast var det ett ädellövträd såsom ek, ask eller lind. Tanken om att gamla träd hade magiska egenskaper för att hålla borta onda makter är gammal. Trädet var en förbindelse till andevärlden och skulle fungera som en skyddsande. Olika trädarter hade olika egenskaper, exempelvis stod linden för kärlek.

I bondesamhället visades stor respekt för gamla träd som stod på samma plats i århundrande. Träden var en länk mellan generationer. Dess rötter i jorden och att grenarna sträckte sig upp mot himlen uppfattades som ett tecken på att trädet hade särskilda förmågor.

Föreställningar om att vättar och troll bodde i och under trädet och skulle ha direkt inflytande över framtida händelser ifall de blev störda av människorna, gjorde så att människorna behandlade trädet med respekt. Det var till exempel otänkbart att hugga ner vårdträdet eller ens bryta grenar eller ta löv.

Ett pampigt träd tydde på välstånd

Mot slutet av 1800-talet började de praktiska fördelarna med att ha ett stort träd på gården spela en större roll. Ett pampigt träd tydde på välstånd och var en prydnad för hela gården. Även trädets förmåga att suga upp fukt i marken och hålla husgrunden torr var uppskattad. Däremot levde uppfattningen om vårdträdets magiska krafter långt in på 1900-talet.

När landsbygden avbefolkades och städerna expanderade, tappade vårdträdet sin mening. Många människor tappade kontakt med släktgården och tidigare hade varit självklar och viktig. Att ha en fysisk plats att knyta an till idag är inte alls lika viktig. Vårdträdets förmåga att spegla tiden och årstiderna har försvunnit. Dagens boendemiljöer har många fördelar, men saknar den dynamik och ursprunglighet som ett växande träd kan ge.

Betala din trappa med Klarna