Bra tips inför mätningen

Mätning

Det är inte så svårt att göra mätningen inför din nya trappa, utan det viktigaste är att du är noggrann. En lasermätare underlättar jobbet men är absolut inget krav.

Exemplen nedan gäller för en L-trappa, men själva principen gäller även raka trappor och U-trappor. Alla mått anges alltid i millimeter.

En L-trappa består utav två trapplöp (sektioner). Första sektionen är från trappans start nere, till svängen. Det är den andra sektionen (Löp 2/L2) som du anger i vår Online designer, även kallad trappans fasta mått.

Viktigt att tänka på:

  • Trappkonstruktionen ska monteras 3 mm från varje vägg.
    Se därför alltid till att trappan aldrig görs större än att du kan ha ett avstånd på 3 mm (eller mer om väggen inte är rak) mellan vangstycken och väggar. Detta eftersom man alltid har ett mellanlägg på 3 mm (exempelvis masonite) vid varje infästningspunkt mellan vangstycke och vägg.
  • Ett avstånd på minst 30-50 mm ska finnas mellan ev. räcke och trapphål för att förhindra klämrisk.
  • Trappans bredd mäts alltid inklusive vangstycken.
  • Trapphöjd mäts alltid från golv till golv på ovanplan.
  • Ett trapphål ska vara så stort att det är minst 2000 mm mellan hålets kant och steget rakt nedanför.

Trappans bredd mäts från vangstycke till vangstycke
#14#13#12#11#10#9#8#7#6#5#4#3#2#1Start nere2971mm1800mm

Hur ändrar man L1-måttet?

L1-måttet i en L-trappa bestäms av antal steg, stegdjup samt det egenvalda ”trappans fasta längd”. Tänk på att även här behövs ett avstånd på 3 mm mellan vangstycke och vägg.

Nästa steg

Nu har vi gått igenom grunderna gällande mätning. Nästa steg är att fylla i de olika måtten i millimeter direkt i vårt trappverktyg – Online designer. Följ sedan de instruktioner som ges när du ska ange respektive mått.

Klicka i ”Visa storlek på trapphål” och fyll i ditt bjälklags tjocklek för att se minsta möjliga trapphålstorlek för din valda konstruktion.

Trapphålet ska vara så stort att det är minst 200 cm mellan hålets kant och steget rakt nedanför.

Betala din trappa med Klarna