Trappformeln – Konsten att beräkna en bekväm trappa!

Att skapa en snygg trappa är en grej, men att skapa en snygg trappa som också är bekväm att använda är något helt annat. För den oerfarne kan design vara allt, mått och beräkningar kommer sen. Men om en trapp ska fylla en större funktion än dess design krävs en genomtänkt trappformel tillsammans med en rad andra aspekter. Vi på Stepsta vet vad som gäller för att förenkla processen från idé till verklighet av trappor, utan att tumma på kvalitét eller komfort. Med denna artikel djupdyker vi därför i vad som tål att tänkas på för att lyckas beräkna en snygg men samtidigt bekväm trappa.

Design, inte bara för synens skull

Trappor finns i alla möjliga former och modeller, bara fantasin sätter gränser (nästan iallafall). Men för att göra en krass kategorisering kan vi dela upp trappor i två olika modeller; svängda och raka. Båda har sina för- och nackdelar, men den raka trappan kan sägas vara mer traditionell av de två. Utöver själva grunden av trappans utformning måste även andra praktiska delar bestämmas, så som trapplopp, trappräcke och ledstång. Såväl trappans visuella design som modell och räcke måste självklart anpassas efter miljön och utrymmet där den ska monteras. På grund av detta är det viktigt att ta reda på vilka alternativ som finns att tillgå. Vissa typer av modeller kan vara svårare att upprätthålla komfort och bekvämlighet än andra, trots att de ser bättre ut vid första anblick. Med dessa punkter i åtanke vill vi poängtera att om än designen är av stor vikt bör du ha ett öppet sinne och vara mottaglig för fler än ett alternativ. Detta för att trappan ska vara behaglig utifrån såväl syn som användning – design är så mycket mer än bara färg och material.

Vad gör en trappa bekväm?

Den första och kanske mest uppenbara kopplingen vi gör när vi tänker på termen ”bekväm trappa” är troligen ansträngningen som krävs för att gå i den. Vad som avgör hur mycket ansträngning som krävs är bland annat steghöjd och stegdjup. Det är dock viktigt att ta i beaktning hur längd påverkar upplevelsen av olika mått. Generellt sett är vi mer känsliga för steghöjd än stegdjup, vi föredrar med andra ord längre kliv än högre när vi går upp för trappor. Med andra ord finns en korrelation mellan de båda måtten vilket gör att de direkt påverkar varandra.

Det har gjorts studier och undersökningar med syfte att påvisa optimala mått. Dessa typer av mått som innebär en minimal ansträngning vid användning av trappan för så många personer som möjligt, oavsett längd. Studien visade att måtten 170 millimeter i steghöjd och 290 millimeter i steglängd ger den mest bekväma trappan i teorin. En annan studie visar hur den optimala steghöjden är 183 millimeter för såväl långa som korta personer, och att detta är att eftersträva för att maximera komforten för så många som möjligt. Självklart är inte dessa de enda acceptabla måtten, men för att ta reda på en optimal korrelation mellan djup och höjd används trappformeln.

Säkerhet ökar bekvämligheten

Det är inte bara mått som gör en trappa bekväm utan även andra psykologiska aspekter så som säkerhet och miljö. En trappa som känns robust och säker ingjuter även behag och komfort hos användaren och är av stor betydelse. För att veta vad som avgör säkerhet återkopplar vi till en aspekt från det tidigare stycket om design – ledstänger. Här talar både teorin och ett flertal undersökningar sitt tydliga språk, väl placerade ledstänger i en bekväm höjd ger en säkrare trappa såväl fysiskt som psykiskt. Den minsta höjden som studierna hänvisar till gällande ledstänger är 900 millimeter över trappsteget. Om trappan däremot är väldigt bred blir ledstänger inte av lika stor betydelse för användaren då stegytan blir betydligt större. Det finns med andra ord olika sätt att ingjuta säkerhet men den gemensamma nämnaren mellan ledstänger och stor stegyta är hur de gör det lättare att nyttja trappan för dess användare.

Sist men inte minst är den möjligtvis viktigaste aspekten att ha i åtanke. En aspekt som är direkt kopplad till säkerhet, komfort och till viss del design, nämligen stegförhållanden. En säker och komfortabel trappa bör inte innehålla några variationer när det kommer till steghöjd eller stegdjup. Istället ska trappor karaktäriseras av kontinuitet utan några överraskningar, detta för att kunna bibehålla samma gångtempo. Inte nog för att det är behagligare att gå i en trappa med samma stegförhållanden från början till slut, men det är också betydligt säkrare.

Trappformeln, en tidlös beräkning av maximal komfort

Denna formel är välkänd bland arkitekter men tenderar att användas av alla aktörer som har att göra med konstruktion av trappor. Syftet med trappformeln är att kunna utforma trappor som har ett komfortabelt förhållande mellan stegdjup och steghöjd. Om än många är medvetna om att formeln har ett antal brister är det än idag ett av de främsta hjälpmedeln för att skapa och beräkna trappor och dess bekvämlighet. Trappformeln har använts i hundratals år, vilket är ett bevis i sig för dess tidlöshet och nytta. Den ordinarie trappformeln lyder;

2H + B = 590 till 650 millimeter


620-630 mm
600-620, 630-650 mm
590-600 mm


Utmärkt bekvämlighet
Mycket bra bekvämlighet
Bra bekvämlighet


(H = Höjd, B = Stegdjup)

Människor i branschen har gjort åtaliga försök att revidera och skapa en ny formel, men alla försök har resulterat till att man återgått till den ordinarie formeln. Däremot måste de brister som påtalats i föregående stycke självklart tas i beaktning. Vissa kombinationer av steghöjd och stegdjup tenderar vara mindre bekväma och säkra vilket har lett till ett flertal olika varianter och uppdateringar av den ordinarie trappformeln. Det är dock värt att notera att det är en liten minoritet av alla de potentiella kombinationer som trappformeln erbjuder. Formeln används än idag av de flesta konstruktörer av trappor på ett eller annat vis, inklusive oss själva här på Stepsta.

Det finns olika varianter av användandet av trappformeln, men en uppdaterad formel som effektivt tar hänsyn till de kombinationer där den ordinarie formeln brister har tagits fram. Formeln lyder nedan;

4,1H + B = 1025
(H = Höjd, B = Stegdjup)

Det är alltså viktigt att vara medveten om vilken typ av kombination man ämnar att använda. Utifrån detta kan man sedan kontrollera huruvida ens beräkningar kommer resultera i en bekväm och säker trappa.

Summering: 3 punkter att ha i åtanke

I och med denna text hoppas vi kunna belysa en del viktiga punkter kopplade till just beräkningen av en bekväm trappa. För att avsluta denna artikel på ett lämpligt vill vi därför summera alla punkter i en enkel lista. Detta för att du enkelt ska kunna hålla koll på vad du bör ha i åtanke när du ska designa eller inhandla en ny trappa.

Var öppensinnad för modell och design

Begränsa dig inte utifrån hur du målat upp trappans utseende. Olika typer av former, modeller och ledstänger är nödvändigtvis inte lika bekväma som snygga. Ha därför ett öppet sinne för att försäkra dig om att trappan även är bekväm och fyller en större funktion än att enbart vara en fröjd för ögat.

Anpassa trappan efter trappformeln

För att skapa en bra trappa, både i teorin och praktiken, bör den anpassas efter optimal bekvämlighet. Trappformeln är troligen ditt bästa verktyg för att vara säker på att du får en trappa där så många människor som möjligt är bekväma att använda den. Detta på grund av dess beräkning av korrelationen steghöjd och steglängd.

Säkerhet ger bekvämlighet

Vid planeringen av en ny trappa är säkerhet av stor vikt. Att därför satsa på att trappan ingjuter säkerhet resulterar i sin tur i en ökad komfort vid användning. Stirra dig därför inte blind på enbart komfort då säkerhetsåtgärder i sig ger motsvarande effekt. Är det ett litet utrymme kanske ledstänger är att föredra medan en större trappa drar nytta större stegyta istället.

Avslutningsvis vill vi tipsa dig om vårat egna verktyg här på Stepsta. Vi använder trappformeln aktivt i vårat ”Skapa din trappa”-verktyg, där formeln ligger till grund för vår ”Bekväm att gå i”-mätare. För att se hur trappformeln fungerar rent praktiskt kan du testa att skapa din egna trappa med vårat verktyg här.

Steghöjd och stegdjup
Höjden på ett trappsteg bör vara 17-18 cm

Trappformel

2H + B = 590 till 650 millimeter

(H = Höjd, B = Stegdjup)


620-630 mm
600-620, 630-650 mm
590-600 mm


Utmärkt bekvämlighet
Mycket bra bekvämlighet
Bra bekvämlighet

Betala din trappa med Klarna